Hulp stroomlijnen

Hulp stroomlijnen

De lieve, leuke en spontane acties en reacties geven ons als vereniging een warm gevoel.
Heel erg bedankt hiervoor!

Mochten mensen ons nu al financieel willen ondersteunen, dan kan dat via rekeningnummer NL69 SNSB 0922 564655 t.n.v. Stichting Scouting de Landgraaf.

Aanbod van hulp en materialen willen we gestroomlijnd afhandelen. Wij vragen u dan ook hiervoor contact op te nemen met contact@scouting-delandgraaf.nl
Hier kun je ook voor overige vragen terecht.