Sociale veiligheid

Bij Scouting de Landgraaf vinden we het heel belangrijk dat leden in een sociaal veilige omgeving aan leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen deelnemen. Sociale veiligheid betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging, zowel door als tussen jeugdleden, leiding en bestuur. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode), waarden en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden ondertekend en uitgedragen. Wij hanteren de gedragscode van Scouting Nederland. De gedragscode van Scouting Nederland kunt u hier vinden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode en eisen met betrekking tot een VOG. De concrete invulling die wij hier als vereniging in nemen zijn hier te vinden.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting de Landgraaf getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Zonder geldige VOG is het niet mogelijk om een leidinggevend of bestuursfunctie binnen onze vereniging te bekleden. Voor zittende staf- en bestuursleden worden deze periodiek opnieuw aangevraagd.

Vertrouwenspersoon

ls er sprake is van een incident of calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk ofeen sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Binnen onze vereniging is groepsbegeleider Thur Roos benoemd als vertrouwenspersoon. Uiteraard is het ook mogelijk om met andere staf- of bestuursleden situaties te bespreken als dat fijner voelt, zij helpen je dan verder met de juiste vervolgstappen.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nlsocialeveiligheid@scouting.nl.